Nguồn lực
CON NGƯỜI
 
Tổng số nhân viên
309
Độ tuổi trung bình
32
 
Sau đại học
 
Đại học
 
Cao đẳng - Trung cấp
27
DOANH THU NĂM

 

 

Biểu đồ doanh thu (tỷ đồng)

DOANH THU NĂM
KINH NGHIỆM CÁC DỰ ÁN
NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TÁI TẠO
Tổng doanh thu
5.517
Tỷ đồng
Dự án đã thực hiện
33
NĂNG LƯỢNG ĐIỆN CÔNG NGHIỆP & CƠ ĐIỆN
Tổng doanh thu
1.425
Tỷ đồng
Dự án đã thực hiện
>60
NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TRUYỀN THỐNG
Tổng doanh thu
4.333
Tỷ đồng
Dự án đã thực hiện
>300
Số lượng tủ xuất xưởng trong năm 2022

~ 2.000 tủ

Doanh thu phân phối và bán lẻ

~ 1.426 tỷ đồng

0.11348 sec| 803.023 kb