Sơ đồ tổ chức
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN GIÁM ĐỐC
Phòng
Hành chính Nhân sự
Phòng
Tài chính Kế toán
Phòng
Kế hoạch Hợp đồng
Phòng
Dự án Lưới điện
Phòng Dự án
Điện công nghiệp
Phòng
Dự án Cơ điện
Phòng
Quản lý Công trình
Phòng Vật tư
Xuất nhập khẩu
Nhà máy sản xuất
Chi nhánh
Hồ Chí Minh
0.08236 sec| 765.523 kb