Thông tin dự án
Tên dự án: Trạm biến áp 110kV Kính Nổi - KCN Quế Võ, Bắc Ninh
Địa điểm: Bắc Ninh
Năm thực hiện 2023

Nhà thầu thi công xây dựng, cung cấp, lắp đặt vật tư thiết bị cho 02 ngăn lộ đường dây và thanh cái C11, C12 (hoàn thiện sơ đồ) cho Trạm biến áp, đồng thời là nhà thầu thí nghiệm và triển khai dịch vụ đóng điện cho trạm biến áp

0.15992 sec| 746.711 kb