Thông tin dự án
Tên dự án: Trạm biến áp 110kV Yên Châu
Địa điểm: Sơn La
Khách hàng Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc
Năm thực hiện 2023

Nhà thầu cung cấp, vận chuyển, lắp đặt vật tư thiết bị nhất thứ, nhị thứ, hệ thống thông tin, scada của trạm biến áp

0.24813 sec| 746.227 kb