Thông tin dự án
Tên dự án: Cải tạo đường dây 110kV Quỳnh Lưu - Quỳ Hợp.
Khách hàng Ban quản lý dự án Lưới điện - NPC
Năm thực hiện 2018
Hình thức EPC
Giá trị hợp đồng ~150.000.000.000 VNĐ
Phạm vi thực hiện:
  • Khảo sát, lập thiết kế, cung cấp vật tư và thi công dự án.
0.02523 sec| 746.867 kb