Thông tin dự án
Tên dự án: Đường dây và trạm biến áp
110kV Đồng Văn 3
Khách hàng Công ty Điện lực Hà Nam – TCT Điện lực Miền Bắc
Năm thực hiện 2017
Hình thức EPC
Giá trị hợp đồng ~100.000.000.000 VNĐ
Phạm vi thực hiện:
  • Khảo sát, lập thiết kế, cung cấp VTTB và thi công dự án
0.01833 sec| 728.219 kb