Thông tin dự án
Tên dự án: Đường dây và trạm biến áp
110kV Đồng Văn 4
Khách hàng Ban quản lý dự án Phát triển Điện lực - NPC
Năm thực hiện 2018
Hình thức EPC
Giá trị hợp đồng ~100.000.000.000 VNĐ
Phạm vi thực hiện:
  • Khảo sát, lập thiết kế, cung cấp VTTB và thi công dự án
0.01820 sec| 728.344 kb