Thông tin dự án
Tên dự án: Đường dây và trạm biến áp 110kV Hữu Lũng
Khách hàng Ban quản lý dự án lưới điện – NPC
Năm thực hiện 2018
Hình thức EPC
Giá trị hợp đồng ~60.000.000.000 VNĐ
Phạm vi thực hiện:
  • Khảo sát, lập thiết kế, cung cấp VTTB và thi công dự án
0.08757 sec| 747.445 kb