Thông tin dự án
Tên dự án: Đường dây và trạm biến áp 110kV Quế Võ 4
Khách hàng Công ty Điện lực Bắc Ninh
Năm thực hiện 2017
Hình thức EPC
Giá trị hợp đồng ~30.000.000.000 VNĐ
Phạm vi thực hiện:
  • Thiết kế, mua sắm hàng hóa và xây lắp
0.02161 sec| 746.367 kb