Thông tin dự án
Tên dự án: Đường dây và trạm biến áp thành phố Bắc Ninh
Khách hàng Ban quản lý dự án lưới điện – NPC
Năm thực hiện 2018
Hình thức EPC
Giá trị hợp đồng ~80.000.000.000 VNĐ
Phạm vi thực hiện:
  • Khảo sát, lập thiết kế, cung cấp VTTB và thi công dự án
0.02018 sec| 746.82 kb