Thông tin dự án
Tên dự án: Hệ thống điện nhà CT1 - Tây Hồ
Khách hàng Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Tây Hồ
Năm thực hiện 2018
Hình thức PC
Giá trị hợp đồng ~30.000.000.000 VNĐ
Phạm vi thực hiện:
  • Cung cấp, lắp đặt hệ thống điện.
0.03322 sec| 729.93 kb