Thông tin dự án
Tên dự án: Năng lượng nông thôn 2, các tỉnh miền Bắc
Khách hàng Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc
Năm thực hiện 2007
Hình thức Cung cấp VTTB
Giá trị hợp đồng ~150.000.000.000 VNĐ
Phạm vi thực hiện:
  • Cung cấp sứ cách điện và phụ kiện, cung cấp thiết bị đóng cắt và bảo vệ
0.07086 sec| 746.367 kb