Thông tin dự án
Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời
Dầu Tiếng
Khách hàng Công ty Cổ phần xây lắp điện 1
Năm thực hiện 2018
Hình thức Cung cấp
Giá trị hợp đồng ~120.000.000.000 VNĐ
Phạm vi thực hiện:
  • Cung cấp MBA và thiết bị đóng cắt 220kV.
0.02641 sec| 728.234 kb