Thông tin dự án
Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng
Khách hàng Công ty Cổ phần xây lắp điện 1
Năm thực hiện 2018
Hình thức Cung cấp
Giá trị hợp đồng ~120.000.000.000 VNĐ
Phạm vi thực hiện:
  • Cung cấp MBA và thiết bị đóng cắt 220kV.
0.16252 sec| 746.852 kb