Thông tin dự án
Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời
Hacom Solar
Khách hàng Công ty TNHH Năng lượng Hacom
Năm thực hiện 2019
Hình thức PC
Giá trị hợp đồng ~70.000.000.000 VNĐ
Phạm vi thực hiện:
  • Cung cấp thiết bị đóng cắt 220kV.
  • Cung cấp tủ bảng điều khiển bảo vệ.
  • Thi công hệ thống Scada, thông tin liên lạc.
  • Cung cấp dịch vụ đóng điện và vận hành.
0.10274 sec| 728.383 kb