Thông tin dự án
Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời Vĩnh Tân 2
Khách hàng Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 (PECC2)
Năm thực hiện 2019
Hình thức PC
Giá trị hợp đồng ~30.000.000.000 VNĐ
Phạm vi thực hiện:
  • Cung cấp thiết bị đóng cắt 110kV.
  • Cung cấp tủ bảng điều khiển bảo vệ.
  • Thi công hệ thống Scada, thông tin liên lạc.
0.05967 sec| 746.234 kb