Thông tin dự án
Tên dự án: TBA 110kV Hưng Hà, Nghĩa Đàn, Phi Trường, Yên Phong, Khắc Niệm và Đình Trám
Khách hàng Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc
Năm thực hiện 2012
Hình thức Cung cấp VTTB
Giá trị hợp đồng ~5.000.000.000 VNĐ
Phạm vi thực hiện:
  • Cung cấp và vận chuyển VTTB 110kV
0.03456 sec| 746.742 kb