Thông tin dự án
Tên dự án: Trạm biến áp 110kV KCN Long Bình An
Khách hàng Công ty Điện lực Tuyên Quang
Năm thực hiện 2015
Hình thức EPC
Giá trị hợp đồng ~60.000.000.000 VNĐ
Phạm vi thực hiện:
  • Khảo sát thiết kế, cung cấp VTTB và xây lắp đường dây 110kV, 35kV, 22kV và TBA 110kV
0.06162 sec| 746.617 kb