Thông tin dự án
Tên dự án: Trạm biến áp 110kV Nhà máy Ferocrom Thanh Hóa
Khách hàng Công ty TNHH Ferocrom Thanh Hóa
Năm thực hiện 2013
Hình thức PC
Giá trị hợp đồng ~50.000.000.000 VNĐ
Phạm vi thực hiện:
  • Cung cấp VTTB và thi công dự án.
0.12256 sec| 746.203 kb