Thông tin dự án
Tên dự án: Trạm biến áp 110kV Nhà máy kính Ninh Bình
Khách hàng Công ty TNHH Công nghiệp Hạ Long - CFG
Năm thực hiện 2016
Hình thức EPC
Giá trị hợp đồng ~90.000.000.000 VNĐ
Phạm vi thực hiện:
  • Thiết kế, mua sắm vật tư thiết bị, vận chuyển bảo quản thiết bị, thí nghiệm hiệu chỉnh, tính toán chỉnh định rơ le, đánh số thiết bị, đóng điện, đào tạo nhân viên vận hành, thi công xây lắp Đường dây và Trạm biến áp 110kV.
0.02935 sec| 747 kb