Thông tin dự án
Tên dự án: Trạm biến áp 110kV khu công nghiệp Hải Hà III
Khách hàng Công ty TNHH Khu công nghiệp Texhong Hải Hà Việt Nam
Năm thực hiện 2015
Hình thức PC
Giá trị hợp đồng ~100.000.000.000 VNĐ
Phạm vi thực hiện:
  • Mua sắm VTTB, vận chuyển bảo quản thiết bị, xây dựng, lắp đặt thiết bị, thí nghiệm hiệu chỉnh, tính toán chỉnh định rơ le, đánh số thiết bị, đóng điện và đào tạo nhân viên vận hành.
0.02044 sec| 746.703 kb