Thông tin dự án
Tên dự án: Cấp điện cho huyện đảo Bạch Long Vỹ, giai đoạn 2015-2020
Khách hàng Ban quản lý dự án Phát triển Điện lực - NPC
Năm thực hiện 2020
Hình thức EPC
Giá trị hợp đồng ~ 160.000.000.000 VNĐ
Phạm vi thực hiện:
  • Dự án cấp điện tại khu vực không có điện lưới quốc gia có kết hợp sử dụng 3 nguồn năng lượng: Năng lượng gió, năng lượng mặt trời và máy phát điện diezen.
  • Thiết kế, cung cấp, vận chuyển, lắp đặt toàn bộ vật tư thiết bị gồm: Tuabin gió, hệ thống pin năng lượng mặt trời, máy phát điện.
  • Thi công xây dựng công trình.
0.02598 sec| 746.656 kb