Thông tin dự án
Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng, kho bãi trung tâm Logistics quốc tế Thành phố Bắc Giang – tỉnh Bắc Giang
Khách hàng Công ty TNHH Công nghệ CRE Việt Nam
Năm thực hiện 2022
Giá trị hợp đồng 68.863.000.000 VNĐ
Phạm vi thực hiện:
Cung cấp và thi công xây dựng, lắp đặt hệ thống cấp điện, chiếu sáng và thông tin liên lạc cho Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng, kho bãi trung tâm Logistics quốc tế Thành phố Bắc Giang – tỉnh Bắc Giang. 
0.01735 sec| 729.602 kb