Thông tin dự án
Tên dự án: Mua sắm VTTB 110kV dự phòng Tổng công ty Điện lực miền Bắc năm 2018
Khách hàng Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
Năm thực hiện 2018
Hình thức Cung cấp VTTB
Giá trị hợp đồng ~60.000.000.000 VNĐ

Phạm vi thực hiện:

  • Mua sắm VTTB dự phòng phục vụ sản xuất và xử lý sự cố lưới điện 110kV
0.06015 sec| 747.008 kb