Thông tin dự án
Tên dự án: Nâng cấp hệ thống ĐKBV của các trạm biến áp 500kV và 220kV ở miền Trung - Lot 1.5: Trạm biến áp 220kV Krong Buk
Khách hàng Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung
Năm thực hiện 2021
Hình thức PC
Giá trị hợp đồng ~ 35.000.000.000 VNĐ

Phạm vi thực hiện:

  • Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều khiển bảo vệ, hệ thống đo đếm, hệ thống thông tin và SCADA (bao gồm thí nghiệm hiệu chỉnh), cung cấp VTTB nhất thứ
0.03234 sec| 748.469 kb