Thông tin dự án
Tên dự án: Nhà máy bánh kẹo Hải Hà
Khách hàng Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà
Năm thực hiện 2016
Hình thức PC
Giá trị hợp đồng ~10.000.000.000 VNĐ
Phạm vi thực hiện:
  • Cung cấp VTTB và thi công hệ thống điện tổng mặt bằng và trạm biến áp.
0.02463 sec| 746.328 kb