Thông tin dự án
Tên dự án: Nhà máy điện gió
100MW Đắk NDrung (zone 2)
Khách hàng Công ty TNHH Sungrow Power
Năm thực hiện 2021
Hình thức EPC
Giá trị hợp đồng ~ 162.000.000.000 VNĐ
Phạm vi thực hiện:
- Thiết kế xây dựng phần đường dây 35kV (bao gồm đường dây không và cáp ngầm).
- Cung cấp, lắp đặt toàn bộ vật tư thiết bị phần đường dây 35kV.
- Thi công xây dựng phần đường dây 35kV (bao gồm đường dây không và cáp ngầm).
0.01907 sec| 728.758 kb