Thông tin dự án
Tên dự án: Nhà máy điện gió 100MW Đắk NDrung (zone 3)
Khách hàng Công ty TNHH Sungrow Power
Năm thực hiện 2021
Hình thức EPC
Giá trị hợp đồng ~ 187.000.000.000 VNĐ

- Thiết kế xây dựng phần đường dây 35kV  (bao gồm đường dây không và cáp ngầm)
- Cung cấp, lắp đặt toàn bộ vật tư thiết bị phần đường dây 35kV (bao gồm đường dây không và cáp ngầm)
- Thi công xây dựng phần đường dây 35kV (bao gồm đường dây không và cáp ngầm).

0.01893 sec| 747.492 kb