Thông tin dự án
Tên dự án: Nhà máy điện gió Ia Le 1
Khách hàng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Điện gió Cao Nguyên 1
Năm thực hiện 2020
Hình thức EPC
Phạm vi thực hiện:
  • Tư vấn và thiết kế.
  • Cung cấp, lắp đặt toàn bộ vật tư thiết bị trạm biến áp 220kV.
  • Thi công xây dựng trạm biến áp 220kV.
  • Cung cấp vật tư, thi công xây dựng đường dây 220kV đấu nối.
  • Cung cấp dịch vụ đóng điện và dịch vụ vận hành.
0.04536 sec| 746.852 kb