Thông tin dự án
Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời Long Sơn
Khách hàng Công ty cổ phần năng lượng Long Sơn
Năm thực hiện 2020
Hình thức EPC
Giá trị hợp đồng ~ 220.000.0000.000 VNĐ
Phạm vi thực hiện:
  • Tư vấn và thiết kế.
  • Cung cấp, lắp đặt toàn bộ vật tư thiết bị trạm biến áp 220kV.
  • Thi công xây dựng trạm biến áp 220kV.
  • Cung cấp vật tư thiết bị, thi công xây dựng đường dây 220kV đấu nối.
  • Cung cấp dịch vụ đóng điện và dịch vụ vận hành.
0.05436 sec| 746.93 kb