Thông tin dự án
Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời Tân Châu 1
Khách hàng Công ty TNHH Sungrow Power
Năm thực hiện 2020
Hình thức EPC
Giá trị hợp đồng ~ 85.000.0000.000 VNĐ
Phạm vi thực hiện:
  • Tư vấn thiết kế.
  • Cung cấp, lắp đặt toàn bộ vật tư thiết bị trạm biến áp 110kV.
  • Thi công xây dựng trạm biến áp 110kV.
  • Cung cấp vật tư, thi công xây dựng đường dây 110kV đấu nối.
0.03424 sec| 746.109 kb