Thông tin dự án
Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ
Khách hàng Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ
Năm thực hiện 2020
Hình thức EPC
Giá trị hợp đồng ~ 660.000.000.000 VNĐ
Phạm vi thực hiện:
  • Cung cấp, lắp đặt vật tư thiết bị cho toàn bộ nhà máy và trạm biến áp 110kV.
  • Thi công hệ thống Scada, thông tin liên lạc, hệ thống PCCC.
  • Thi công xây dựng toàn bộ nhà máy và trạm biến áp 110kV.
0.05730 sec| 746.742 kb