Thông tin dự án
Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời Thuận Nam 12
Khách hàng Công ty Cổ phần điện mặt trời Thành Vinh
Năm thực hiện 2020
Hình thức PC
Giá trị hợp đồng ~ 80.000.000.000 VNĐ
Phạm vi thực hiện:
  • Cung cấp, lắp đặt toàn bộ vật tư thiết bị trạm biến áp 220kV.
  • Thi công xây dựng trạm biến áp 220kV.
  • Cung cấp vật tư, thi công xây dựng đường dây 220kV đấu nối.
  • Cung cấp dịch vụ đóng điện và dịch vụ vận hành.
0.05403 sec| 746.133 kb