Thông tin dự án
Tên dự án: Nhà máy sản xuất kính nổi siêu trắng
Khách hàng Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ (PFG)
Năm thực hiện 2019
Hình thức PC
Giá trị hợp đồng ~ 60.000.000.000 VNĐ
Phạm vi thực hiện:
  • Cung cấp, thi công lắp đặt đường dây trung thế và các trạm biến áp
0.08082 sec| 745.813 kb