Thông tin dự án
Tên dự án: Nhà máy xi măng Long Thành
Khách hàng Công ty CP Xi măng Long Thành
Năm thực hiện 2020
Hình thức EPC
Giá trị hợp đồng ~ 70.000.000.000 VNĐ
Phạm vi thực hiện:
Thiết kế, thẩm tra thiết kế, thẩm định HS thiết kế, cung cấp VTTB, xây dựng và lắp đặt, TNHC, hoàn thành đóng điện bàn giao TBA 110kV
0.02359 sec| 728.719 kb