Thông tin dự án
Tên dự án: Trạm biến áp 110kV Nhà máy xi măng Xuân Thành DC3
Khách hàng Công ty CP Xi măng Xuân Thành
Năm thực hiện 2021
Hình thức PC
Giá trị hợp đồng ~ 70.000.000.000 VNĐ
Phạm vi thực hiện:
Cung cấp VTTB, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh và hoàn thành đóng điện, bàn giao vận hành
0.08736 sec| 747.313 kb