Thông tin dự án
Tên dự án: Trạm biến áp 220kV Tương Dương và đường dây đấu nối
Khách hàng Ban quản lý dự án các công trinh điện miền Trung
Năm thực hiện 2020
Hình thức EPC
Giá trị hợp đồng ~ 350.000.000.000 VNĐ
Phạm vi thực hiện:
  • Khảo sát, thiết kế, cung cấp VTTB và xây dựng, lắp đặt toàn bộ dự án 220kV.
0.02905 sec| 746.492 kb