Thông tin dự án
Tên dự án: Trạm biến áp, hệ thống điện động lực- Nhà máy thuốc lá Thăng Long
Khách hàng Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long
Năm thực hiện 2018
Hình thức PC
Giá trị hợp đồng ~20.000.000.000 VNĐ
Phạm vi thực hiện:
  • Mua sắm và lắp đặt Trạm biến áp.
0.02318 sec| 747.156 kb