Thông tin dự án
Tên dự án: Trạm biến áp 110kV Deep C2 - TP. Hải Phòng
Khách hàng Công ty TNHH Năng lượng Xanh DEEP C (Việt Nam)
Năm thực hiện 2022

Phạm vi thực hiện:

Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm và hiệu chỉnh vật tư thiết bị trạm biến áp 110kV Deep C2 - TP. Hải Phòng
0.02373 sec| 747.516 kb