Thông tin dự án
Tên dự án: Trạm biến áp 110kV Định Hóa
Địa điểm: Thái Nguyên
Năm thực hiện 2023

Phạm vi thực hiện: Cung cấp VTTB, xây lắp đường dây và trạm biến áp cho dự án

0.03058 sec| 746.328 kb