Thông tin dự án
Tên dự án: Trạm biến áp 110kV Nam Sách
Địa điểm: Hải Dương
Năm thực hiện 2023

AIT Group đóng vai trò là nhà thầu cung cấp và lắp đặt các thiết bị nhất thứ, nhị thứ, hệ thống thông tin, SCADA cho dự án

0.16337 sec| 746.391 kb