Thông tin dự án
Tên dự án: Trạm biến áp 110kV Nghi Sơn 1
Địa điểm: Thanh Hóa
Năm thực hiện 2021
0.03051 sec| 745.469 kb