Thông tin dự án
Tên dự án: Trạm biến áp 110kV Nghi Sơn 1
Địa điểm: Thanh Hóa
Năm thực hiện 2021
0.02506 sec| 754.391 kb