Thông tin dự án
Tên dự án: Trạm biến áp 110kV Quế Võ 2
Địa điểm: Bắc Ninh
Năm thực hiện 2020
0.04273 sec| 750.195 kb