Thông tin dự án
Tên dự án: Trạm biến áp 220kV Châu Thành (Hậu Giang) và đấu nối
Khách hàng Ban quản lý dự án các công trình Điện miền Nam CB Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc Gia
Năm thực hiện 2020
Hình thức PC
Giá trị hợp đồng ~ 40.000.000.000 VNĐ
Cung cấp VTTB và lắp đặt TBA 220kV, lắp đặt, cấu hình hệ thống ĐKBV, TNHC SCADA
0.07686 sec| 746.617 kb