Thông tin dự án
Tên dự án: Trạm biến áp 220kV Krong Ana và đấu nối 220kV
Khách hàng Ban quản lý dự án các công trinh điện miền Trung
Năm thực hiện 2019
Hình thức PC
Giá trị hợp đồng ~ 20.000.000.000 VNĐ
Phạm vi thực hiện:
  • Cung cấp, vận chuyển VTTB nhị thứ, thiết bị thông tin, SCADA.
0.17067 sec| 746.883 kb