Thông tin dự án
Tên dự án: Trạm biến áp 220kV Lao Bảo và đường dây 220kV Đông Hà - Lao Bảo
Khách hàng Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung
Năm thực hiện 2020
Hình thức PC
Giá trị hợp đồng ~ 70.000.000.000 VNĐ
Phạm vi thực hiện: 
- Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt máy biến áp 220kV - 250MVA
0.11448 sec| 747.477 kb