Thông tin dự án
Tên dự án: Trạm biến áp 220kV Mường La và đấu nối
Khách hàng Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung
Năm thực hiện 2019
Hình thức PC
Giá trị hợp đồng ~ 30.000.000.000 VNĐ
Phạm vi thực hiện:
  • Cung cấp và vận chuyển VTTB nhị thứ, thiết bị thông tin và Scada (Bao gồm TNHC thiết bị thông tin).
0.03575 sec| 745.977 kb