Thông tin dự án
Tên dự án: Trạm biến áp 220kV
Yên Mỹ và đấu nối
Khách hàng Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
Năm thực hiện 2020
Hình thức PC
Giá trị hợp đồng ~ 20.000.000.000 VNĐ
Phạm vi thực hiện:
  • Cung cấp, vận chuyển VTTB nhị thứ.
0.02364 sec| 728.438 kb