Thông tin dự án
Tên dự án: Trạm biến áp 500kV Lào Cai
Địa điểm: Lào Cai
Năm thực hiện 2023

Phạm vi thực hiện: cung cấp vật tư thiết bị nhất thứ.

0.04629 sec| 746.547 kb